نحوه رسیدگی به اعتراضات تخلفات رانندگی

نحوه رسیدگی به اعتراضات تخلفات رانندگی

رسیدگی به اعتراضات تخلفات رانندگی

الف - رسيدگي به قبض جريمه

توضيح : مهلت مقرر عبارت است از شصت روز از تاريخ مندرج درقبض جريمه يا تاریخ ابلاغ شده درقبض جريمه ای كه به اطلاع متخلف مب رسد.

 1. مراجعه معترضين موصوف به واحدهاي اجرائيات درسراسركشور
 2. تسليم اعتراض خود باذكر دلايل
 3. در صورتي كه شخص ديگري غير از مالکخودرومرتكب تخلف شده ومعترض مي باشد؛حضوروي الزامي است.
 4. چنانچه معترض پس ازدريافت نتيجه رسيدگي اصرار بررسيدگي مجددداشته باشدمراتب را به واحداجرائيات اعلام نمايدتابه نزديكترين واحدرسيدگي معرفي شود
 5. معترض باهمراه داشتن معرفي نامه درمهلت مقررمذكوردربند1به واحدرسيدگي مراجعه نمايد
 6. درصورت راه اندازي سامانه الكترونيكي بجاي معرفي نامه ،شماره پيگيري مكفی است
 7. واحدرسيدگي نسبت به بررسي اعتراض وصدورراي درقالب فرم مربوطه اقدام وضمن ابلاغ به معترض نتيجه راتوسط نماينده پليس راهوردرسامانه اجرائيات ثبت نمايد

مدارك لازم:

 • اصل كارت شناسائي واصل سندمالكيت خودرو
 • تكميل فرم درخواست
 • كارت شناسائي معتبرمالك وسيله نقليه ياوكيل قانوني آن
 • كارت شناسائي راننده متخلف(درصورتي كه شخص ديگري غيرازمالك خودروراننده باشد)

 

ب - رسيدگی به صورت وضعيت جرايم وتخلفات رانندگی

تذكر :
درخواستهايي كه قبلارسيدگي شده است پذيرش نخواهدشد.
صورت وضعيتهاي شكايت دارپذيرش نشده ومي بايست به نزديكترين واحداجرائيات مراجعه نمايند.
ازپذيرش درخواست شركتهاوسازمانهابصورت فهرستي خودداري مي شود.

 1. مراجعه مالك وسيله نقليه به دفاترپليس+10،اخذصورت وضعيت،تكميل فرم درخواستدرصورت اعتراض تحويل آن به كاربراجرائيات دفاتر،پرداخت هزينه مربوطه مطابق فرم الف
 2. زمان رسيدگي غيرحضوري درهياتهادرساعت اداري وازساعت 7الي 14 مي باشدوبعدازساعت مقررسامانه غيرفعال مي گردد.
 3. نتيجه رسيدگي الترونيكي وغيرحضوري حداكثربعداز24ساعت وازطريق پيامك باشماره تلفن همراه مندرج درفرم درخواست وتوسط شركت پژوهش وتوسعه ناجي به متقاضي ابلاغ مي گردد.
 4. درصورتيكه متقاضي فاقدتلفن همراه براي دريافت پاسخ باشدمي تواندبه دفاترخدمات الكترونيك مراجعه وباارائه شماره پيگيري مندرج دررسيدپذيرش،پاسخ خواسته خودرادريافت نمايد.
 5. چنانچه معترض پس ازدريافت نتيجه رسيدگي اصراربررسيدگي مجددداشته باشدمراتب را به كاربردفتراعلام نمايد
 6. كاربردفترپليس+10مراتب اعتراض مجددرادرسامانه رسيدگي ثبت وباارائه معرفي نامه،معترض رابه نزديكترين واحدرسيدگي معرفي نمايد
 7. درصورت راه اندازي سامانه الكترونيكي رسيدگي مراتب به صورت سيستمي به كارتابل واحدرسيدگي ارجاع مي شود.
 8. معترض باهمراه داشتن معرفي نامه درمهلت مقررمذكوردربند1به واحدرسيدگي مراجعه نمايد.
 9. درصورت راه اندازي سامانه الكترونيكي بجاي معرفي نامه ارائه شماره پيگيري مكفي است.
 10. واحدرسيدگي نسبت به بررسي اعتراض وصدورراي اقدام وضمن ابلاغ به معترض نتيجه راتوسط نماينده پليس راهوردرسامانه اجرائيات ثبت نمايد.

مدارك لازم:

 • اصل كارت شناسائي واصل سندمالكيت خودرو
 • تكميل فرم درخواست
 • كارت شناسائي معتبرمالك وسيله نقليه ياوكيل قانوني آن

 

آدرس واحدهای رسيدگی به تخلفات رانندگی مستقردرمناطق مختلف تهران بزرگ

يگان آدرس پستي شماره تلفن
اداره اجرائیات فاتب بزرگراه یادگار امام (ره) - خیابان حبیب الهی - خیابان زنجان شمالی - جنب آتش نشانی  
منطقه 21 تهرانسر ـ انتهای بلوار یاس 44538808
منطقه 16 خیابان بعثت ـ خیابان رجائی جنوبی ـ خیابان هلال احمرـ مقابل سیلو 55330307
منطقه 12 واحد شماره 3 مستقر در منطقه 12 پلیس راهور تهران بزرگ . آدرس: خیابان شوش نرسیده به میدان شوش پشت بوستان بهاران جنب کلانتری 112
منطقه 14 خیابان نبرد ـ میدان نبرد ـ انتهای خیابان شهید ابراهیم بیدی 33057528
منطقه 1 واحد شماره 5 مستقر در منطقه یک پلیس راهور تهران بزرگ . آدرس: بزرگراه ارتش بلوار اوشان نبش میدان اوشان
منطقه 10 بزرگراه نواب ـ تقاطع خیابان محبوب مجاز (ویژه جانبازان ـ ایثارگران و خانواده شهداء) 55437161
منطقه 20 شهرری ـ خیابان استخر ـ روبروی فروشگاه شهروند 55902110
منطقه 3 بزرگراه حقانی ـ نرسیده به تقاطع جهان کودک ـ مقابل پارک آب و آتش 86083244
منطقه 22 همت غرب ـ آزادگان جنوب ـ شهرک گلستان ـ بلوار گلها ـ خیابان یاسمن جنوبی 44736840
منطقه 1 واحد رسیدگی دادسرای ناحیه 32. آدرس: خیابان آزادی نبش رودکی پشت راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ

 

سامانه استعلام و خلافی خودرو

 

مطالب مرتبط

 

راهنمای پرداخت قبض جریمه تسلیمی

استعلام ریز خلافی خودرو

فرایند پرداخت و اعتراض به تخلفات رانندگی مربوط به خودروهای دارای جرائم بالای ده میلیون ریال

استعلام و ضعیت نمره های منفی گواهینامه

رسیدگی به اعتراضات تخلفات رانندگی

گرفتن خلافی ماشین با پیامک

دریافت خلافی خودرو از طریق وبسایت راهور

شرایط اقساط کردن خلافی خودرو