با شماره9990 از وضعیت صورتحساب خود شکایت کن

با شماره9990 از وضعیت صورتحساب خود شکایت کن

با شماره 9990از همراه اول شکایت کنید

” مشتركان دارنده سيم‌كارت همراه اول كه در مورد صورتحساب قبوض خود شكايت دارند مي‌توانند از طريق تماس با سامانه اطلاع‌رساني همراه اول به شماره ۹۹۹۰، موارد شكايت خود را از اپراتور پيگيري کنند”.

معاون نظارت و اعمال مقررات رگولاتوري با بیان مطلب فوق افزود:

برخي از مشتركين از طريق سامانه ۱۹۵ نسبت به افزايش قبوض خود شكايت داشتند كه بررسيهاي انجام شده،نشان‌دهنده عدم تغيير در تعرفه‌هاي اعمالي بوده است و برخي از اين موارد به دليل استفاده مشتركين از سرويسهاي ارزش افزوده و همچنين اختلال در سامانه ثبت پرداخت ميان دوره‌اي در شبكه همراه اول است.

وي درباره نحوه رسيدگي به شكايات مشتركان گفت: مشتركين مي‌توانند اين موارد را با مراجعه به امور مشتركين اپراتورها و دريافت ريز مكالمات از اپراتور پيگيري كرده و در صورت عدم رفع مشكل، از طريق سامانه ۱۹۵ وزارت ارتباطات موضوع را اعلام كنند.

پرداخت قبض همراه اول

با شماره9990 از وضعیت صورتحساب خود شکایت کن % شکایت از همراه اول % تلفن گویای همراه اول % از من بپرس همراه اول % پیگیری شارژ همراه اول % مخابرات همراه اول % خدمات همراه اول اعتباری % تلفن پاسخگویی خدمات همراه اول % مشکل آنتن دهی همراه اول % مشتركان دارنده سيم‌كارت همراه اول % سامانه اطلاع‌رساني همراه اول %  مشتركين از طريق سامانه ۱۹۵ نسبت به افزايش قبوض خود شكايت داشتند % مراجعه به امور مشتركين اپراتورها %